FT’s Fan Fic Game – Rules

FT'sgame

 

NỘI QUY:

– Mỗi ng (trừ người viết đầu tiên cho mỗi vòng) đều được quy định là phải có bao nhiêu từ và thời gian hoàn thành cho mỗi part, ví dụ 300-500 từ trong vòng 24 tiếng hoặc 2 ngày.

– Nếu thời gian qua rồi mà vẫn chưa post thì pass thẳng qua người kế tiếp, mà nếu ai không hoàn thành phải bị phạt.

– Người viết trước còn có quyền bắt người sau viết 1 câu gì đấy. Đến lúc viết yêu cầu thì đề chữ “Cho người tiếp theo:…..”

– Càng về sau thì càng cần kết cấu chặt chẽ, nhiều khi câu chuyện bị chuyển sang nhiều hướng nữa, chú ý phần sau cần phù hợp cốt truyện và giọng văn (dù mỗi người đều có giọng văn khác nhau, nhưng vẫn cố gắng nhé)

– Ngoài Kray và Xiuhan ra thì KHÔNG được hint bất kì cặp nào khác, tuy nhiên, có thể đề cập các thành viên còn lại của EXO, hoặc 1 nhân vật hư cấu nào đó.

– Round 1 là Kray, round 2 là Xiuhan. Cứ hết mỗi round thì rút thăm lại thứ tự viết.

PHẠT:

Cứ thử vi phạm đi rồi biết =))

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s